Nyholm Solutions Oy Ab

Systemutveckling för en effektivare verksamhet

Skriven av anyholm den 20.02.2010 i erbjudanden, Nyholm_Solutions

Många företag har nu ett tufft år bakom sig. Men hur var det före lågkonjunkturen? Behövde produktionen optimeras men all tid gick till att reda ut dagsproblemen? Blev kundsupport och uppföljning lidande? Nu är rätt tidpunkt att se över vad som kan förbättras, så allt löper smidigare när produktionen ökar igen.

Hur kan systemutveckling hjälpa vårt företag?

Systemutveckling innebär att man utvecklar och förbättrar företagets system och rutiner genom utveckling och införande av nya programvaror. Vad detta i praktiken betyder varierar enligt bransch. Några frågeställningar för att identifiera behoven:

  1. Var i vår verksamhet finns det personalresurser med ett enformigt arbete?
  2. Vilken personal har arbetsmoment som är onödigt tidskrävande?
  3. Hur ser företaget och marknaden ut idag och hur kan det se ut om 5 år. Kan vi investera i nyutveckling för att få konkurrensfördelar?
Företag är olika och alla har sina specifika behov. Kom ihåg att det är skillnaderna som ger konkurrensfördelar.

Att tänka på!
Vissa företag har mycket jobb som sköts av personal inom administrationen. Här bör man sträva till att flytta så stor del av arbetet som möjligt utåt, till kunderna och kundsupporten. Då kan kunderna göra en del av jobbet själva och verksamheten blir flexiblare. Dessutom ger det mervärde åt kunderna när de alltid har uppdaterad information tillgänglig.

Erbjudande

Kontakta oss nu så bjuder vi på en halvdagskonsultation där vi tillsammans går igenom er verksamhet och ser vad som kunde utvecklas. Ring Andreas på 050 505 1080 eller skicka e-post andreas.nyholm@nyholmsolutions.fi

Läs mer om programvaruutveckling och se våra referenser.

Senaste blogginlägg
Kontakta oss!
Nyholm Solutions Oy Ab
Lomvägen 2, 68630 Jakobstad
ns [a] nyholmsolutions.fi
050 505 1080 (Andreas)
Logga in
 
 

Om denna blogg

Detta är Nyholm Solutions Oy Ab officiella blog. Här publicerar vi information och tips om våra produkter

Taggar

RSS feed

Atom feed