Villkor och integritetspolicy

Integritet

Nyholm Solutions Oy Ab respekterar din integritet och vi är angelägna om att skydda den på bästa möjliga sätt. Av alla användare sparas tidpunkt för besöket, ip-adress, information om operativsystem samt webbläsare och besökta sidor. Av registrerade användare lagras dessutom den information du angett vid registrering och senare under användning. Vi använder oss av cookies. I denna sparas en identifikationssträng samt information om valt språk.

Vi är angelägna om att skydda information du som användare har givits oss. För att hindra otillåten åtkomst av informationen, garanterar vi att vi vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra otillåten användning av denna.

Denna policy har uppdaterats senast 04.09.2008 och kan uppdateras utan förbehåll.

Avtalsvillkor

Följande villkor gäller mellan Nyholm Solutions Oy Ab och dig som användare. Om du inte accepterar villkoren kan du inte använda dig av denna webbplats eller dess tjänster. Denna webbplats är ämnad för företag, föreningar och individer i Finland. Privatpersoner som beställer måste vara över 18 år.

Personuppgifter

De personuppgifter som angetts vid registrering samt senare kommer endast att användas för internt bruk ifall du inte aktivt har valt att vi får visa vissa uppgifter. Kunduppgifter eller annan personlig information kommer aldrig att säljas eller lämnas ut till tredje part för marknadsföring eller andra syften. Som användare är du skyldig att uppge riktiga uppgifter.

Upphovsrätt

Allt material på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat arbete som ägs av Nyholm Solutions Oy Ab om inte annat uppges. Det är förbjudet att kopiera, återge, förändra, sprida, eller på annat otillåtet sätt använda innehållet eller designelement i kommersiellt syfte om inte annat angetts. Innehåll som genererats av våra användare är skyddat av respektive användare.

Ansvar

Som användare är du fullt ansvarig för informationen du lägger ut genom oss. Nyholm Solutions Oy Ab's tjänster och produkter får inte användas på ett olagligt eller annars olämpligt sätt. I annat fall kan användaren stängas av från våra tjänster.

Som leverantör gör vi vårt bästa för att garantera att våra produkter och tjänster fungerar enligt bästa princip. Vi tar regelbundet säkerhetskopior av all data till utomstående media.

Produktgaranti och leverans

Nyholm Solutions Oy Ab ger 30 dagars garanti på nsWeb. Detta betyder att ni som kund får pengarna tillbaka ifall ni inte är nöjd med produkten. Denna garanti gäller inte på domäner eller andra produkter/extra tjänster. Vi levererar produkter med garanti genast eller snarast möjligt. Produkter utan prövotid levereras när dessa är betalda till fullo.

Standard fullserviceavtal för nsWeb består av: Insättning samt uppdatering av innehåll. Max 6 sidor per språk och max 2 olika språk. Ni kan ringa eller skicka e-post och vi uppdaterar hemsidan upp till 6 ggr per avtalsperiod. Vi ringer er enligt överenskommelse och kontrollerar ifall innehållet behöver uppdateras 1-3 ggr per år. Övrigt enligt skild överenskommelse.

Användning av ns-produkter

ns-produkterna får inte användas för olagligheter eller annars tvivelaktiga verksamheter. Användaren får inte heller ladda upp material som är olagligt eller tvivelaktigt. Nyholm Solutions Oy Ab har rätt att ta bort sådant material samt stänga av användaren ifall denne fortsätter efter en varning. Nyholm Solutions Oy Ab har rätt att byta ut namn på webbadresser som vi anser är olämpliga eller bryter mot eventuella varumärken. Detta skall dock ske inom rimlig tid eller med bra orsak.

Användning av nsWeb

nsWeb har en begränsning på 5Gb trafik per månad. Diskutrymme för uppladdning av filer och bilder är begränsat till 200MB. Ifall användaren överskrider dessa värden kan vi uppgradera abonnemanget genom att först meddela kunden eller stänga av kontot tills vidare.

Uppsägning

Nyholm Solutions Oy Ab har 3 månaders uppsägningstid. Nyholm Solutions Oy Ab kan avsluta avtalet med omedelbar verkan ifall kunden brutit mot avtalet eller inte betalat fakturan i tid. Dock ger vi en skriftlig varning före avslutandet. Varningen kan ges via e-post. Du som kund kan avsluta fortlöpande avtal med 2 veckors uppsägningstid. Vi returnerar inte redan betalda avgifter.

Kontakt per e-mail

Nyholm Solutions Oy Ab äger rätten att kontakta dig via e-mail gällande viktig information angående våra tjänster. Detta gäller inte nyhetsbrev samt regelbunden reklam. Nyhetsbrev och reklam skickas till dig ifall du så valt.

Ansvarsbegränsning, Force Majeure

Nyholm Solutions Oy Ab tar inte ansvar för eventuellt innehåll som genererats av användarna. Nyholm Solutions Oy Ab tar inte ansvar för innehåll som kommer från andra sidor, t.ex. via rss-feeds. Vi tar inte heller ansvar innehåll för de sidor som finns länkade via Nyholm Solutions Oy Ab webbsidor. Även om vi strävar till att erbjuda bästa möjliga service, garanterar vi inte att Nyholm Solutions Oy Ab's webbplats och tjänster fungerar utan mindre avbrott. Det är även på användarens ansvar att se till så det finns eventuella kopior på material som laddats upp till Nyholm Solutions Oy Ab's webbplats. Nyholm Solutions Oy Ab ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför vår kontroll. Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador eller förlust i kundens näringsverksamhet. Nyholm Solutions Oy Ab är befriad från ansvar för avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför dess konstroll ex; olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetsmarknadskonflikt eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan utomståendes sida.

Tvister

Avtalsvillkoren står under finsk lag och eventuella tvister skall avgöras i Pedersöre tingsrätt.

Detta avtal har uppdaterats senast 16.12.2008 och kan uppdateras utan förbehåll.